Nowość ! - Darmowy kurs biologii

Zapraszamy na darmowy kurs biologiiZgadzam się z Polityką Prywatności


Biologia

Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) słowo, nauka) to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem różnorodności życia. Nauka ta opiera się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, a także powstawaniem nowych gatunków, zależnościami pomiędzy nimi i środowiskiem naturalnym.

Najważniejszymi cechami życia są:
• odżywianie się, wzrost i rozwój,
• oddychanie,
• wydalanie,
• ruch,
• reagowanie na bodźce, 
• rozmnażanie się.

Biologia bada trzy główne poziomy organizacji układów życia:
• poziom komórkowy (komórki oraz struktury komórkowe),
• poziom organizmalny (tkanki, narządy/organy pełniące określone funkcje fizjologiczne, układy tkanek/narządów oraz całe organizmy),
• poziom ponadorganizmalny (populacje, biocenozy, ekosystemy, biosfera)

Dyscypliny biologiczne są charakteryzowane i rozpatrywane w oparciu o podstawowe pojęcia takie jak: uniwersalność (budowa życia przez związki węgla, zdolność do przekazywania materiału genetycznego drogą dziedziczenia cech, uniwersalny kod genetyczny zapisany w DNA i RNA, budowa komórkowa, podobieństwo przebiegu wielu procesów życiowych); ewolucja (poszczególne formy życia o wspólnym pochodzeniu, zmiany i rozwój od wspólnego przodka lub z pradawnej puli genów, nieprzerwana ciągłość życia); genetyka, homeostaza (dążenie do utrzymywania stałości warunków środowiska wewnętrznego), wzajemne oddziaływanie organizmów między sobą oraz ich naturalnym środowiskiem występowania.

EduGlob © 2009 - 2014