Rybosom

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
piątek, 17 października 2014 14:45

Rybosom:

  Budowa rybosomu
 • Każda żywa komórka posiada rybosomy. Są to specjalne organella przeznaczone do produkcji białek w organizmie, w procesie translacji.
 • Te ultrastruktury nie są oddzielone błoną biologiczną od cytoplazmy.
 • Rybosomy powstają w jąderku komórkowym.
 • Składniki rybosomu = rybosomalny RNA + białka ( zasadowe- strukturalne, kwaśne- enzymatyczne).
 • Budowa: 2 podjednostki- duża podjednostka i mała podjednostka.
 • Ze względu na rozmiar i występowanie możemy podzielić rybosomy na dwa typy:
1. Rybosomy małe występujące u Procaryota oraz w plastydach i mitochondriach u Eucaryota.
2. Rybosomy duże występujące w cytoplazmie komórek eukariotycznych.

Budowa rybosomu:

Proces biosyntezy białka zachodzi przy udziale rybosomów. U Eucaryota rybosomy zbudowane są z podjednostek 40S małej i 60S dużej, które razem tworzą cząsteczkę 80S ( S- jednostka Svedberga).
 • Podjednostka duża zawiera białka i trzy klasy rRNA, a podjednostka mała posiada białka i pojednczą cząsteczkę rRNA.
 • U Procaryota rybosom ma 70S, dwie podjednostki: dużą 50S i małą 30S.
 • Pojednostki 30S (małe) i 50S (duże) rybosomów bakteryjnych zostały poznane na poziomie struktur atomowych.

 

 
EduGlob © 2009 - 2014