Znaczenie biologiczne mitozy i mejozy

PDF Drukuj Email

Mitoza może stanowić rodzaj rozmnażania bezpłciowego. Dzieje się tak u jednokomórkowych organizmów eukariotycznych, czyli pierwotniaków i glonów. Komórki potomne tych organizmów są identyczne z organizmem rodzicielskim. Mitoza może być również napędzać wzrost i rozwój. Organizmy wielokomórkowe powstają przecież w wyniku wielokrotnych podziałów mitotycznych komórki macierzystej. Jest nią zygota, która powstaje z połączenia dwóch haploidalnych komórek rozrodczych – gamet w czasie zapłodnienia. Wielokomórkowy organizm to zespół identycznych genetycznie komórek.

Mejoza odgrywa ważną rolę w rozmnażaniu płciowym. Dzięki temu, iż jest to podział redukcyjny, komórki, które rozmnażają się płciowo wytwarzają komórki rozrodcze, które są haploidalne. Dzięki czemu łącząc się w procesie zapłodnienia tworzą diploidalną zygotę, z której rozwinie się cały dojrzały organizm. Ponadto dzięki mejozie możliwe jest występowanie przemiany faz jądrowych w cyklach życiowych organizmów (haplofaza i diplofaza). W organizmach roślinnych przemiana faz jądrowych wiąże się ściśle z przemianą pokoleń. Haplofazę stanowi wielokomórkowy organizm, który rozmnaża się za pomocą gamet. Jest to gametofit. Wielokomórkowy organizm, który rozmnaża się za pomocą zarodników (spor) reprezentuje diplofazę. Jest to sporofit.

Podział komórki Znaczenie mejozy nie skupia się jedynie na redukcji liczby chromosomów. Dzięki temu procesowi możliwe są różnice między organizmami tego samego gatunku występującymi na Ziemi. Jest to zapewnione dzięki zachodzącemu w profazie pierwszego podziału crossing-over, w wyniku, którego ma miejsce rekombinacja materiału genetycznego oraz dzięki losowemu rozchodzeniu się chromosomów do przeciwległych biegunów komórki podczas anafazy pierwszego podziału. To wszystko warunkuje występowanie zmienności osobniczej, a konkretnie zmienności rekombinacyjnej.

Porównanie mitozy i mejozy

MITOZA MEJOZA
• W komórkach somatycznych • W komórkach generatywnych
• I podział • II podziały
• Z jednej komórki macierzystej - dwie komórki potomne • Z jednej komórki macierzystej 4 komórki potomne
• Komórki potomne identyczne jak komórka macierzysta • Komórki potomne różne genetycznie
Liczba chromosomów:
• przed podziałem – 2n
• Po podziale – 2n

Ilość DNA:
• Przed podziałem – 4c
• Po podziale – 2c
Liczba chromosomów:
• Przed podziałem – 2n
• Po podziale – n

Ilość DNA:
• Przed podziałem – 4c
• Po podziale – c
• Profaza – krótka, mało skomplikowana; brak crossing-over • Profaza I – długa, składa się z 5 etapów, zachodzi crossing-over

 
EduGlob © 2009 - 2014