biologia.net.pl Ekologia Biocenoza- zależności antagonistyczne i nieantagonistyczne

Biocenoza- zależności antagonistyczne i nieantagonistyczne

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
wtorek, 04 listopada 2014 13:31

Biocenoza:

Biocenoza jest wielogatunkowym zespołem organizmów, które zajmuje określony teren w tym samym czasie. Organizmy te są powiązane siecią zależności pokarmowych i funkcjonalnych.
Interakcje między gatunkami w biocenozie
Oddziaływania między populacjami gatunków mogą być dodatnie (+), ujemne (-) lub obojętne (0). Wymienia się, zatem stosunki protekcyjne, antagonistyczne i neutralne.

Symbioza:

Symbioza bakterii brodawkowych z roślinami motylkowymi Symbioza to typ interakcji dwóch gatunków, który przynosi obu równocenne korzyści (++).
Wymienić można dwa rodzaje symbiozy: mutualizm i protokooperacja.

Mutualizm – inaczej symbioza obligatoryjna, która oparta jest na ścisłym związku dwóch gatunków, którym symbioza jest niezbędna do życia (np. mikroorganizmy w przedżołądkach przeżuwaczy).
Protokooperacja – inaczej symbioza fakultatywna, opiera się na luźnym związku między dwoma gatunkami, które poza symbiozą są w stanie funkcjonować oddzielnie (np. ukwiał i krab pustelnik).
Krab pustelnik i ukwiał (protokooperacja)  

 








Komensalizm

Komensalizm - współżycie dwóch gatunków, które zapewnia korzyści tylko jednej ze stron, natomiast druga nie odnosi korzyści ani nie ponosi strat (+0) Przykład: sępy żywiące się padliną pozostawioną przez żerujące lwy.
 

Eksploatacja

Współżycie dwóch gatunków, które przynosi jeden ze stron korzyści, a drugiej zaś straty (+-), np. drapieżnictwo, roślinożerstwo, pasożytnictwo
Drapieżnictwo – jedna ze stron to drapieżca wykorzystujący drugi gatunek, jako swą ofiarę. Cykliczne fluktuacje liczebności drapieżcy skutkują jednocześnie cyklicznymi zmianami w liczebności ofiar, jednak maksimum liczebności obu stron jest przesunięte w czasie, nie nachodzą na siebie.
Zależność między liczbą drapieżników a liczbą ofiar  

Konkurencja

Konkurencyjne wypieranie gatunków identycznych ekologicznie, a- gatunek lepiej przystosowany, b- gatunek wypierany

Współżycie dwóch gatunków, których zapotrzebowania funkcjonalne pokrywają się. Współzawodniczą o te same zasoby, a im bardziej ich nisze ekologiczne nakładają się na siebie, tym poziom konkurencji wzrasta (--).
Dwa gatunki, które cechują identyczne zapotrzebowania ekologiczne nie mogą istnieć razem na tym samym terenie i w tym samym czasie. Pojawienie się takiego gatunku sprzyja wyparciu tego organizmu, który jest lepiej zaadaptowany do środowiska.







 

Amensalizm

Inaczej antybioza, jest współżyciem między dwoma gatunkami opierający się na negatywnym wpływie jednego z gatunków na drugi, przy czym nie odnosi on żadnych korzyści (-0).
Przykład: wytwarzanie antybiotyków przez grzyby, hamowanie rozwoju patogenów przez bakterie mlekowe.

Neutralizm

Współżycie dwóch gatunków, które nie przynosi żadnych korzyści ani strat obu stronom (00).




 

Poprawiony: czwartek, 06 listopada 2014 13:57
 
EduGlob © 2009 - 2014