Machanizmy ewolucji

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
sobota, 17 stycznia 2015 12:31

Mechanizmy ewolucji

Prawo Hardy-Weinberga

  • Rekombinacja materiału genetycznego nie powoduje zmian częstości występowania alleli w puli genowej populacji w następnych pokoleniach.
  • Główne czynniki wpływające na proces ewolucji:
  1. Mutacje – pierwotne źródło zmienności genetycznej
  2. Migracje – przyczyniają się do wymiany genów między osobnikami tego samego gatunku w różnych populacjach. Skutkuje zmianami częstości występowania alleli, bądź pojawiania się nowych alleli.
  3. Dryf genetyczny – losowe zmiany częstości występowania alleli w puli genowej populacji, który ma istotne znaczenie w przypadku niewielkich populacji.
  4. Dobór naturalny – długotrwałe działanie doboru powoduje powstanie różnic genetycznych i wytworzenie izolacji rozrodczej, która uniemożliwia wymianę genów, a tym samym przyczynia się do specjacji.
Mikroewolucja – niewielkie zmiany częstości występowania alleli w pulach genowych populacji, które prowadzą do specjacji.
Makroewolucja – zmiany o szerszym zasięgu, które powodują wykształcanie się nowych rodzajów, rodzin, królestw.
Megaewolucja – zmiany prowadzące do wyodrębnienia nowych gromad i królestw.
Poprawiony: sobota, 17 stycznia 2015 12:35
 
EduGlob © 2009 - 2014