Cechy sprzężone z płcią, hemofilia, daltonizm

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
czwartek, 20 listopada 2014 13:56
Cechy sprzężone z płcią
 • Hemofilia i daltonizm to choroby człowieka należą do cech sprzężonych z płcią.
 • Są one warunkowane allelami recesywnymi genów, które zlokalizowane są w chromosomie X.
 • Loci genów odpowiedzialnych za powstawanie tych cech znajdują się na chromosomie X, dlatego mężczyźni są chorzy znacznie częściej.
 • Cechy sprzężone z płcią jako recesywne występują częściej u samców.
 • Aby zdecydować czy dwie cechy autosomalne są ze sobą sprzężone czy nie należy skrzyżować osobnika heterozygotycznego z homozygotą recesywną pod względem obu genów. Jeśli w wyniku tej krzyżówki uzyska się równomierne rozszczepienie fenotypów (po 25%) potomstwa, oznacza to, iż geny leżą na różnych chromosomach, ponieważ sposób rozchodzenia się gamet był czysto losowy.
 • Jeśli w wyniku takiej krzyżówki uzyska się większość potomstwa o cechach osobników rodzicielskich, a niewielki procent mieszańców, oznacza to, iż geny są ze sobą sprzężone. Mieszańce powstają w wyniku crossing-over, są to tzw. rekombinanty.

Hemofilia

 • Jest to choroba przejawiająca się niezdolnością organizmu do krzepnięcia krwi i wytwarzania skrzepów, której powodem jest brak syntezy jednego z czynników krzepnięcia krwi.
 • Czynnik krzepnięcia krwi kodowany jest przez allel dominujący genu oznaczonego symbolem H.
 • Typowy rodowód ilustrujący dziedziczenie recesywne,sprzężone z chromosomem XDziedziczenie recesywne,sprzężone z chromosomem X Dziedziczenie recesywne,sprzężone z chromosomem X

  Daltonizm

  Jest to choroba przejawiająca się niemożnością rozróżniania barw (czerwona, zielona, niebieska), co spowodowane jest brakiem niezbędnego białka kodowanego przez allel dominujący genu o symbolu D.

  XDXD – Kobieta bez objawów daltonizmu
  XDXd –  Kobieta rozróżnia barwy (nosicielka genu)
  XdXd  -  Kobieta chora na daltonizm
  XDY – Mężczyzna rozróżnia barwy
  XdY – Mężczyzna chory na daltonizm
   
  Czytaj również:
 • Chromosomowa teoria Morgana
 • Allele wielokrotne - odstępstwo od praw Mendla
 • Zadanie 3. Stosunek genotypowy a fenotypowy - różnice

Poprawiony: czwartek, 20 listopada 2014 14:11
 
EduGlob © 2009 - 2014