Chromosomowa teoria Morgana

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
czwartek, 20 listopada 2014 13:32

Thomas Morgan

Thomas MorganThomas Morgan – amerykański genetyk, która stworzył tzw. chromosomową teorię dziedziczności. Obiektem jego badań była muszka owocowa. Wybrał tego owada, gdyż cechuje się
 • łatwością hodowli,
 • szybkością rozmnażania,
 • dużą liczną osobników potomnych w każdym pokoleniu (ok.200)
 • wiele cech łatwych w obserwacji
 • wyraźny dymorfizm płciowy

Główne założenia teorii Morgana

Główne założenia teorii Morgana geny:

 • zlokalizowane są w chromosomach jąder komórkowych(chromosomowa teoria dziedziczności),
 • geny są powielane,
 • geny komórek potomnych są identyczne z genami rodzicielskimi, co związane jest z replikacją(semikonserwatywną)DNA,
 • geny ułożone są w chromosomach liniowo w ściśle określonym porządku i kolejności,
 • każdy gen ma ściśle określone miejsce w chromosomie – locus,
 • allele znajdują się w chromosomach homologicznych (od ojca i od matki) dokładnie naprzeciw siebie,
 • geny leżące na 1 chromosomie są to geny sprzężone, w odrębnych chromosomach- niesprzężone,
 • niezależnie dziedziczone są tylko te geny, które leżą w różnych chromosomach i są niesprzężone,
 • geny sprzężone dziedziczone są razem, ale nie zawsze całkowicie,
 • częstość crossing-over jest uwarunkowana  położeniem genów w chromosomie. Jeżeli geny leżą blisko siebie, częstość crossing-over jest niewielka, im większa odległość między nimi w chromosomie częstość crossing-over jest większa.
 • na podstawie częstości crossing-over można określić położenie genów w chromosomach, a dzięki temu sporządzane są mapy chromosomów.
Kariotyp muszki owocowej.
Kariotyp muszki owocowej Składa się z trzech par autosomów (chromosomów somatycznych) i jednej pary chromosomów płci. Para chromosomów X determinuje płeć żeńską, para chromosomów X i Y determinuje płeć męską.
 

Dziedziczenie barwy oczu u muszki owocowej
:
 • Czerwona barwa oczu warunkowana jest przez allel dominujący, a biała barwa oczu przez allel recesywny
 • Krzyżowanie samicy o czerwonej barwie oczu i samca o białej barwie oczu nie jest tożsame z krzyżowaniem samca o czerwonej barwie oczu i samicy o białej barwie oczu, a według II prawa Mendla te dwie różne cechy powinny dziedziczyć się niezależnie, a więc wyniki tych krzyżowań powinny być identyczne.
 • Morgan wysnuł wniosek, iż gen barwy oczu muszki znajduje się chromosomie X.
 • Kolejne badania wykazały, że wiele cech muszki owocowej dziedziczona jest właśnie w ten sposób, a więc sprzężony z płcią.
 • Według teorii Morgana na chromosomie X znajduje się wiele genów
 
EduGlob © 2009 - 2014