Geny letalne

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
poniedziałek, 04 maja 2015 17:50

Czy są geny letalne?

Genem letalnym nazywamy gen, który powoduje śmierć organizmu.

Przykładowe zadanie:
Siwe umaszczenie  owiec karakułów (G) jest dominujące w stosunku do czarnego (g). Osobniki siwe homozygotyczne giną (GG-letalny). Jakie będą rezultaty kojarzenia owiec:
a) siwa × siwa,
b) czarna × czarna,
c) czarna × siwa?

a) Mamy dokonać krzyżówki owcy siwej z siwą, jak wiemy gen siwego zabarwienia dominuje nad zabarwieniem czarnym, zatem owca o siwym zabarwieniu powinna posiadać genotyp: GG (homozygota dominująca) lub Gg, należy jedna pamiętać (haczyk w niektórych maturalnych zadaniach), że owce siwe homozygotyczne nie przeżywają, więc możemy skrzyżować jedynie Gg x Gg . Zatem :

P:  Gg   x   Gg

Geny letalne- krzyżówka
Osobniki o genotypie GG nie przyżywają, nastąpił efekt letalności.
Zatem do obliczenia stosunku genotypów osobników w F1 uwzględniamy tylko osobniki żywe.

F1: Gg : gg
       2  :  1

b) czarna x czarna

Gen odpowiedzialny za czarną barwę jest recesywny, zatem osobniki czarne mogą mieć jedynie genotyp: gg.
Podczas krzyżowania dwóch homozygot recesywnych otrzymujemy 100% osobników o genotypie gg, czyli o czarnym zabarwieniu.

c) czarna x siwa

P: gg x Gg

F1: Gg, gg, gg, gg

     Gg : gg
       1 :  3
siwa   :   czarna

Czytaj również:
Poprawiony: poniedziałek, 04 maja 2015 18:39
 
EduGlob © 2009 - 2014