mRNA

PDF Drukuj Email

Struktura pre-mRNA (przed obróbką posttranksrypcyjną) Matrycowy RNA posiada informację o kolejności aminokwasów w białkach. Jak sama nazwa mówi, jest matrycą do syntezy białek. Cząsteczki mRNA to jednoniciowe , proste łańcuchy o różnej długości. mRNA jest nietrwałe i bardzo podatne na degradację. Powstające po transkrypcji mRNA, w komórkach eukariotycznych, ma charakter pre-mRNA (inaczej heterogenny), a następnie ulega obróbce posttranskrypcyjnej. SplicingW czasie obróbki otrzymuje czapeczkę CAP położoną na końcu 5’, następuję ma miejsce wycięcie sekwencji niekodujących (introny) oraz dodawany jest ogon poli-A na końcu 3’. Z powstającego tuż po transkrypcji mRNA są wycinane elementy niepotrzebne. Dzieje się tak, gdyż DNA jądrowe zawiera wiele fragmentów, które nie kodują żadnej informacji, są to introny. Fragmenty kodujące to egzony. Podczas transkrypcji u Eucaryota zarówno fragmenty kodujące, jak i niekodujące ulegają przepisaniu, dlatego introny muszą ulec wycięciu, czyli przejść tzw. splicing.

Schemat obróbki posttranskypcyjnej pre-mRNA - wycięcie intronów (splicing) Po nim cząsteczka dojrzałego mRNA składa się z samych egzonów.
U Procaryota DNA jest niepodzielone, a więc nie posiada intronów i egzonów, dlatego cząsteczki mRNA już podczas trwania procesu transkrypcji są odczytywane na rybosomach, a więc w translacji.

 
EduGlob © 2009 - 2014