rRNA

PDF Drukuj Email

Rybosomowy RNA budują łańcuchy zawierające od 100 do 400 rybonukleotydów. Ma skomplikowaną budowę przestrzenną. W budowie tego kwasu wyróżnić można zarówno fragmenty dwuniciowej spirali jak i łańcuchów jednoniciowych. Wchodzi w skład rybosomów, skąd nazwa. Bierze udział w odczytywaniu informacji genetycznej zakodowanej w mRNA, razem z białkami rybosomalnymi. rRNA stanowi zdecydowaną większość, bo aż ok. 80% całkowitego RNA komórki. Rybosomalny RNA występuje w kilku rodzajach (trzech u prokariontów i czterech u eukariontów).

Skomplikowana struktura przestrzenna cząsteczki rRNA

 
EduGlob © 2009 - 2014