biologia.net.pl Genetyka Zadanie 2. Krzyżówka jednogenowa - stosunek fenotypowy i genotypowy

Zadanie 2. Krzyżówka jednogenowa - stosunek fenotypowy i genotypowy

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
poniedziałek, 29 września 2014 14:45
Zadanie 2.
Przeprowadzono doświadczenie na grochu zwyczajnym. Oba krzyżowane osobniki miały kwiaty czerwone, lecz jeden z nich był homozygotą względem tej cechy a drugi heterozygotą. Przedstaw krzyżówkę genetyczną. Określ stosunek genotypowy i stosunek fenotypowy w pokoleniu F1.

Genotyp - układ alleli; zbiór genów danego osobnika, który warunkuje jego właściwości dziedziczne. Zapisujemy go symbolicznie stosując wielkie lub małe litery (oznaczające allel dominujący lub recesywny) np. AA - homozygota dominująca, Aa - heterozygota dominująca, aa - homozygota recesywna.
Fenotyp - zespół cechy osobniczych, bardzo ściśle związany z genotypem. Fenotyp to zbiór cech zapisanych w genotypie. Np. cechy morfologiczne,anatomiczne, fizjologiczne, wygląd, zmiany biologiczne.

Rozwiązanie: P: Aa x AA

Rysujemy krzyżówkę genetyczną jednogenową: Krzyżówka genetyczna jednogenowa
  • W pokoleniu F1 otrzymujmy : AA, AA, Aa, Aa.
  • Wszystkie osobniki o kwiatach czerwonych.
Odpowiedź:
  • stosunek genotypowy : występują dwa genotypy (Aa, AA) w tej samej liczbie, zatem stosunek genotypowy wynosi 1:1.
Aa : AA
 1   :  1
  • stosunek fenotypowy : wszytskie osobniki w F1 mają kwiaty czerwone, czyli stosunek występowania cechy kwiatów czerwonych do kwiatów białych wynosi 4:0.
czerwone : białe
      4    :   0

Czytaj również:
Poprawiony: piątek, 17 października 2014 16:36
 
EduGlob © 2009 - 2014