Systematyka organizmów

PDF Drukuj Email

Systematyka jest nauką, która bada różnorodność organizmów, ich pokrewieństwo ewolucyjne oraz klasyfikację. Zajmuje się uporządkowaniem świata organizmów żywych, tak, aby w jak najbardziej wiarygodny sposób przedstawić ich rozwój rodowy, a więc filogenezę. Aby stworzyć rozwój filogenetyczny organizmu systematyka czerpie z wielu dziedzin nauki w tym pomocnych, a więc anatomii, embriologii, genetyce, ekologii i biochemii.

Taksonomia to dział systematyki, który zajmuję się zarówno teoretycznymi jak i praktycznymi zasadami klasyfikacji organizmów. Systemy klasyfikacyjne nieustannie zmieniają się i wraz z rozwojem poszczególnych dziedzin biologii są modyfikowane. Wiadomości, jakie można uzyskać dzięki systematyce organizmów są przydatne również w takich gałęziach wiedzy jak rolnictwo, leśnictwo czy farmacja.

Jednostki systematyczne:

Systemy klasyfikacji organizmów złożone są z jednostek systematycznym, którym przypisywane są odpowiednie obiekty biologiczne, a więc wszelkie organizmy. Jednostki systematyczne nieco różnią się w botanice i zoologii, ale najwyższą jednostką systematyczną zawsze jest królestwo. Dalej kolejno wymienia się: gromada, klasa, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek, odmiana, forma. Jeśli chodzi o kolejne niższe rangą jednostki w zoologii to: typ, gromada, rząd, rodzina, gatunek, podgatunek. Często wyróżnia się również pośrednie jednostki taksonomiczne takie jak podgromada czy podtyp. Podstawowa jednostka systematyczna to gatunek. Gatunek to zbiór osobników wykazujących podobieństwo i swobodnie krzyżujących się i wydających potomstwo w warunkach naturalnych. Każdy organizm posiada ściśle określoną pozycję systematyczną w systemie klasyfikacji. Taksonem nazywamy każdy obiekt biologiczny, który zalicza się do jednostki systematycznej dowolnego poziomu np.

Przykład systematyki jabłoni domowej

Domena Eucaryota
Królestwo Rośliny
Podkrólestwo Naczyniowe
Nadgromada Nasienne
Gromada Okrytonasienne
Klasa Dwuliścienne
Rząd Różowce
Rodzina Różowate
Rodzaj Jabłoń
Gatunek Jabłoń domowa

Przykład systematyki konia domowego

Domena Eucaryota
Królestwo Zwierzęta
Podkrólestwo Ssaki
Nadgromada Ssaki żyworodne
Gromada Łożyskowce
Klasa Nieparzystokopytne
Rząd Koniokształtne
Rodzina Koniowate
Rodzaj Koń
Gatunek Koń domowy

Czytaj również:
 
EduGlob © 2009 - 2014