Tkanka mięśniowa

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
wtorek, 17 lutego 2015 20:22

Tkanka mięśniowa:

Tkankę mięśniową tworzą komórki, silnie wydłużone i posiadające jedno lub kilka jąder. Cytoplazma tych komórek zawiera kurczliwe włókienka nazywane miofilamentami. Miofilamenty zbudowane są z dwóch rodzajów białek: aktyny i miozyny. Miofilamenty aktynowe i miozynowe układają się w podłużne fałdy zwane miofibrylami. Miofilamenty aktynowe przesuwają się między miofilamenty miozynowe, co powoduje skracanie się miofibryli, a więc skurcz komórki mięśniowej.

Włókna mięśniowe są zbudowane z zespołu komórek mięśniowych. Włókna łączą się w większe skupiska tworząc mięśnie. Mięśnie kurczą się i rozkurczają. Opór dla pracujących mięśni stanowi szkielet wewnętrzny.
Istnieją dwa główne typy tkanki mięśniowej: gładka i poprzecznie prążkowana. Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana dzieli się na szkieletową i sercową.

Tkanka mięśniowa gładka:Włókna mięśniowe gładkie

 • jednojądrowe komórki wrzecionowatego kształtu,
 • posiadają liczne miofibryle,
 • występują w skórze, drogach oddechowych, naczyniach krwionośnych i limfatycznych, jelitach i moczowodach,
 • duża odporność na zmęczenie,
 • powolne skurcze długotrwałe,
 • kurczą się niezależnie od naszej woli.

Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa:

 • silnie wydłużone komórki kształtu walcowatego,
 • Włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane szkieletowe
 • posiadają wiele jąder, które położone są na obrzeżach włókien mięśniowych,
 • w centrum liczne miofibryle, poprzedzielane kanałami siateczki śródplazmatycznej,
 • miofilamenty aktynowe i miozynowi ułożone są na przemian, co uzewnętrznia się w postaci prążków (aktynowe – jasne, miozynowe – ciemne),
 • kurczą się zależnie od naszej woli,
 • szybko się męczą,
 • skurcze są szybkie i krótkotrwałe.

Tkanka poprzecznie prążkowana sercowa:

 • występuje tylko w sercu kręgowców,
 • skurcze mają umiarkowaną siłę,
 • skurcze są krótkie,
 • włókna mięśniowe widlasto rozgałęzione,
 • Włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane- mięsień sercowy
 • jądra komórkowe ułożone centralnie,
 • zbudowany z komórek jedno- lub dwujądrzastych,
 • cechuje go automatyzm,
 • jedyny mięsień poprzecznie prążkowany, którego skurcze są niezależne od naszej woli.
Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 20:40
 
EduGlob © 2009 - 2014