Tkanka nerwowa

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
wtorek, 17 lutego 2015 20:41

Tkanka nerwowa:

    Tkanka nerwowa jest zbudowana z neuronów. Są to komórki nerwowe, które są zdolne do przewodzenia impulsów nerwowych w odpowiedzi na różnorodne bodźce. Tworzą one układy, których zadaniem jest koordynowanie wszystkich czynności życiowych organizmu. Oprócz neuronów do tkanki nerwowej należą komórki glejowe. Pełnią one funkcję odżywczą i ochronną dla neuronów.

Budowa neuronu:

Każdy neuron jest złożony z ciała komórki (perikarion) i wypustek komórkowych odchodzących od ciała komórki. Ciałko komórki posiada jądro komórkowe komórki nerwowej. Są dwa typy wypustek cytoplazmatycznych: dendryty i neuryty, inaczej aksony. Dendryty są to krótkie, liczne i rozgałęzione wypustki, które przewodzą impuls nerwowy w kierunku ciała komórki. Aksony są mniej liczne i długie. Przewodzą impulsy nerwowe z ciała komórki w kierunku dendrytu kolejnej komórki nerwowej. Połączenie między dendrytem jednej komórki nerwowej i aksonem kolejnej komórki nerwowej nosi nazwę synapsy.Budowa komórki nerwowej
Niektóre aksony neuronów są otoczone podwójną osłonką, która jest produkowana przez komórki glejowe – lemocyty, inaczej nazywane komórkami Schwanna. Na zewnątrz tej osłonki znajduje się osłonka komórkowa, która posiada jądra lemocytów, a pod nią bezpośrednio styka się z błoną aksonu, osłonka mielinowa. Osłonkę mielinową budują błony lemocytów wielokrotnie owinięte wokół aksonu. Zawiera ona znaczne ilości substancji o charakterze tłuszczowym, czyli mieliny. Mielina pełni funkcję warstwy izolacyjnej. Między lemocytami wzdłuż aksonu znajdują się przerwy, tzw. przewężenia Ranviera. Aksonu, które posiadają osłonkę mielinową nazywane są rdzennymi, a te nieposiadające osłonki to aksony bezrdzenne.

Centralny układ nerwowy
, inaczej zwany ośrodkowym układem nerwowym, to skupiska największej ilości komórek nerwowych. Tworzą go mózgowie i rdzeń kręgowy. Oprócz ośrodkowego układu nerwowego mamy obwodowy układ nerwowy. Wypustki wielu neuronów tworzą zespoły nazywane nerwami. Nerw to wiązka nawet tysiąca aksonów, która otacza wspólna otoczka. W obwodowym układzie nerwowym są też skupiska ciał komórek nerwowych, czyli zwoje nerwowe. Obwodowy układ nerwowy tworzą, więc nerwy i zwoje nerwowe.
 
EduGlob © 2009 - 2014