Cykl życiowy komórki

PDF Drukuj Email

Każdy organizm jest zbudowany z komórek. Każda komórka ma ograniczony czas życia. Komórki zdegenerowane i stare zanikają i na ich miejsce pojawiają się nowe, w pełni użyteczne komórki. Nowe komórki powstają w wyniku podziałów komórkowych. Komórki prokariotyczne i eukariotyczne różnią się mechanizmem podziałów (porównanie komórki pro- i eukariotycznej). Komórki prokariotyczne dzielą się w prosty sposób, jedynie powielając swój genofor oraz plazmidy i przekazując ten materiał genetyczny komórkom potomnym. Komórka eukariotyczna dzieli się w znaczeni bardziej skomplikowany sposób. Na podział komórki eukariotycznej składają się dwa etapy. Pierwszy to podział jadra komórkowego, czyli kariokineza. Drugi natomiast to podział cytoplazmy, a więc cytokineza. Kariokineza można przebiegać w dwojaki sposób. Może to być mitoza lub mejoza.

Przed podziałem każdej komórki jej materiał genetyczny musi zostać powielony. Dzieje się to w procesie replikacji.

 
EduGlob © 2009 - 2014