Drugi podział mejotyczny

PDF Drukuj Email

Profaza II

Profaza II
• Formowanie wrzeciona podziałowego
• Kondensacja chromosomów
• Zanika jąderko i rozpada się otoczka jądrowa

Metafaza II

• do centromerów dołączają się włókna wrzeciona podziałowego
• chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej
• pęknięcie centromerów

Anafaza II

Metafaza II
• chromatydy po podziale centromerów rozchodzą się do przeciwległych biegunów
• chromatydy jednego chromosomu nie są identyczne (jak w mitozie), ponieważ zaszło crossing-over

Telofaza II

• odtworzenie otoczki wokół chromatyd
• dekondensacja chromatyd w fibrylle chromatynowe
• odtworzenie jąderka
• ma miejsce cytokineza

Skutek II podziału mejotycznego:

Anafaza II
• Bardzo krótka
• każda komórka dzieli się na dwie potomne, haploidalne, różne pod względem genetycznym od komórki macierzystej
• Różnice są spowodowane zachodzącym w profazie I crossing-over – rekombinacją materiału genetycznego
• Powstają cztery komórki haploidalne

Zmiany ilości DNA i liczby chromosomów w komórkach podczas mejozyTelofaza II

 
EduGlob © 2009 - 2014