Komórka prokariotyczna

PDF Drukuj Email

Komórka prokariotyczna jest mniejsza i zbudowana w znacznie prostszy sposób niż komórka eukariotyczna. Średnio osiąga wymiary około 1mikrometra. Rozmiary komórki eukariotycznej są dużo bardziej zróżnicowane. Schemat budowy komórki prokariotycznej
Komórka bakteryjna jest okryta ścianą komórkową. Skład chemiczny i struktura ściany komórkowej bakterii jest zupełnie inna niż komórki roślinnej. Nie jest ona najbardziej zewnętrzną warstwą komórki. Szkielet ściany tworzy mureina. Jest to rodzaj związku zwanego peptydoglikanem, składającym się z długich, nierozgałęzionych łańcuchów wielocukrowych, które połączone ze sobą za pomocą krótkich peptydów. Peptydoglikany to związki powstające z połączenia peptydów i węglowodanów. Bakterie wydzielają do środowiska zewnętrznego wiele różnych związków chemicznych. Należą do nich przede wszystkim związki śluzowe, które tworzą wokół otoczkę. Pełni ona rolę ochronną przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych. Bakterie pasożytnicze posiadają najgrubsze otoczki śluzowe.

Bakterie mają błonę komórkową otaczającą wnętrze komórki, wypełnionej cytoplazmą. Błona tworzy uwypuklenia nazywane mezosomami. Mezosomy są odpowiednikami mitochondriów w komórce eukariotycznej. Na ich terenie odbywają się procesy oddychania komórkowego, zatem powstaje energia w postaci ATP.
Schemat ilustrujący istotne różnice pomiędzy komórką eukariotyczną i prokariotyczną W cytoplazmie komórki bakteryjnej występują rybosomy o stałej sedymentacji 70S, a więc rozmiarami identyczne z rybosomami mitochondrialnymi i chloroplastowymi. Komórka prokariotyczna nie posiada jądra komórkowego. Materiał genetyczny nie jest wyraźne odgraniczony od cytoplazmy. Informacja genetyczna komórki jest zawarta w nagiej bądź dwóch koliście zwiniętych cząsteczkach DNA. Obszar, który zajmuje DNA nazywa się nukleoidem, natomiast cząsteczka DNA w nukleoidzie to genofor. Genofor to nie jedyne cząsteczki DNA występujące w komórce bakterii. Oprócz genoforu w cytoplazmie komórki znajdują się pojedyncze, koliście zwinięte cząsteczki DNA nazywane plazmidami. Plazmidy kodują informację genetyczną na temat oporności bakterii na antybiotyki – związki chemiczne o działaniu bakteriostatycznym lub bakteriobójczym. Bakterie, które przeprowadzają fotosyntezę, posiadają tylakoidy, w których błony są wbudowane barwniki fotosyntetyczne. Są one umieszczone bezpośrednio w cytoplazmie. Komórki bakteryjne mają zdolność ruchu. Tą cechę umożliwiają rzęski, których liczba i sposób rozmieszczenia są uzależnione od gatunku i szczepu bakterii.

 
EduGlob © 2009 - 2014