Mitochondrium

PDF Drukuj Email

Mitochondria są to organelle, których funkcja jest ściśle związana z procesami utleniania biologicznego. Liczba mitochondriów jest uzależniona od aktywności metabolicznej komórki. Im większa aktywność metaboliczna komórki tym większa liczba mitochondriów.

Mitochondrium jest otoczone dwiema błonami biologicznymi. Warstwa zewnętrzna jest gładka, niepofałdowana, natomiast warstwa wewnętrzna posiada liczne uwypuklenia, nazywane grzebieniami mitochondrialnymi. Błona zewnętrzna posiada białka zwane porynami, które czynią ją przepuszczalną. Błona wewnętrzna nie posiada poryn i jest nieprzepuszczalna. Pomiędzy błoną wewnętrzną i zewnętrzną znajduje się przestrzeń perymitochondrialna.

Wnętrze mitochondrium jest wypełnione przez macierz mitochondrialną, inaczej zwaną matriks. Jest to rodzaj roztworu koloidowego. W matriks znajdują się rybosomy (70S), a więc mniejsze od cytoplazmatycznych. Budowa mitochondriumMitochondrium w obrazie mikroskopowym Mitochondrium posiada własny materiał genetyczny – DNA. Jest to naga, (co oznacza niepołączona z białkami histonowymi) koliście zamknięta cząsteczka kwasu dezoksyrybonukleinowego. W niej zapisana jest informacja genetyczna o białkach mitochondrialnych, a przede wszystkim o enzymach, które katalizują reakcje oddychania komórkowego. Jest tam również zakodowana informacja na temat enzymów regulujących proces replikacji DNA i syntezy białek. Dzięki tym wszystkich cechom, a więc posiadaniu własnego DNA i rybosomów, mitochondria nazywane są organellami półautonomicznymi. Są one w dużym stopniu uniezależnione od informacji genetycznej zawartej w jądrze komórkowym.

Mitochondria są to organella wyspecjalizowane. Są miejscem produkcji energii dla komórki, a także stanowią przystosowanie do przemian oddechowych z udziałem tlenu. Energia, która jest wytwarzana w mitochondriach ulega magazynowaniu w postaci wysokoenergetycznych wiązań, które budują ATP. Są to centra energetyczne komórek.

Czytaj również:

 
EduGlob © 2009 - 2014