Pierwszy podział mejotyczny

PDF Drukuj Email

Profaza I

Profaza I
Metafaza I
Anafaza I
Telofaza I

• najdłuższa faza mejozy
• kondensacja fibrylli chromatynowych w chromosomy
• powstaje wrzeciono podziałowe (z mikrotubul)
• zanika jąderko i rozpada się otoczka jądrowa
• koniugacja chromosomów homologicznych – łączą się w pary tworząc tzw. biwalenty
• zachodzi crossing-over – wymiana fragmentów chromatyd chromosomów homologicznych --> rekombinacja materiału genetycznego!
• pod koniec: chromosomy w biwalentach odsuwają się od siebie
• jedynie miejsca, w których są połączone to chiazmy

Metafaza I

• biwalenty chromosomów homologicznych ustawiają się w płaszczyźnie równikowej
• włókna wrzeciona podziałowego przyłączają się do centromerów chromosomów
• biwalenty połączone z biegunami komórki
• pękają chiazmy (połączenia) w biwalentach --> rozpad biwalentów na chromosomy

Anafaza I

• włókna wrzeciona podziałowego odciągają chromosomy do przeciwległych biegunów komórki
• chromosomy rozchodzą się do biegunów losowo!!!

Telofaza I

• dekondensacja chromosomów w nieuporządkowane fibrylle chromatynowe
• odtworzenie jąderka i otoczki jądrowej wokół powstałych jąder
• ma miejsce cytokineza (podział cytoplazmy)

Skutek I podziału mejotycznego

• Pierwszy podział mejotyczny to podział redukcyjny!
• Z jednej komórki diploidalnej powstają dwie różne komórki o zredukowanej liczbie chromosomów (n)

 
EduGlob © 2009 - 2014