Prawo tolerancji Sherdorfa

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
czwartek, 30 października 2014 22:07

Prawo tolerancji Sherdorfa:

Prawo to ma zastosowanie do czynników fizycznych, a więc takich jak temperatura, zasolenie, pH, wilgotność. Zgodnie z tym prawem, każdy organizm ma charakterystyczny dla niego zakres tolerancji na dany czynnik środowiska. Zakres ten jest wyznaczany przez dwie skrajne wartości tegoż czynnika (minimum i maksimum), a między nimi mieści się wartość optymalna (optimum), która jest najkorzystniejsza dla wzrostu i rozwoju danego organizmu. Przy wartościach przekraczających minimum lub maksimum organizm umiera. Natomiast przy wartości optimum liczba osobników jest największa, a w miarę oddalania się od tej wartości czynnika, liczba osobników sukcesywnie spada.

Prawo tolerancji Sherdorfa Wyróżnia się osobniki o wąskim zakresie tolerancji na dany czynnik (przedrostek, steno-) oraz takie, które mają szeroki zakres tolerancji (przedrostek eury-). Np.
Organizmy stenotermiczne i eurytermiczne – organizmy o wąskim i szerokim zakresie tolerancji termicznej
Jeśli wąski zakres tolerancji ma miejsce przy niskim wartościach danego czynnika, używamy przedrostka – oligisteno, natomiast przy wysokim wartościach tego czynnika – polisteno.
Innymi czynnikami ograniczającymi, oprócz zasobów środowiska, są zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia środowiska wpływają niekorzystnie na wzrost i rozwój organizmów dopiero po przekroczeniu pewnej dawki progowej. Jest ona zależna od gatunku, a często nawet od osobników tego samego gatunku. Miarą toksyczności związków chemicznych jest dawka śmiertelna dla 50% osobników, którzy zostali poddani jej działaniu (tzw. dawka LD 50)


Poprawiony: czwartek, 30 października 2014 22:14
 
EduGlob © 2009 - 2014