biologia.net.pl Ekologia Zależności pokarmowe w biocenozie - producenci, konsumenci, reducenci

Zależności pokarmowe w biocenozie - producenci, konsumenci, reducenci

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
czwartek, 06 listopada 2014 13:52
Zależności pokarmowe w biocenozieStruktura pokarmowa w biocenozie przedstawia wzajemne zależności troficzne między grupami organizmów należących do łańcucha troficznego. Należą do nich: producenci, konsumenci, reducenci. Pierwszym ogniwem łańcucha troficznego są producenci, a ostatnim konsumenci ostatnich rzędów i reducenci.

Producenci:

Producenci –  organizmy samożywne (autotroficzne), które same sobie wytwarzają pokarm, gdyż mają zdolność do syntezy złożonych związków organicznych z prostych związków nieorganicznych, przy udziale energii świetlnej bądź chemicznej. Są oni źródłem materii dla pozostałych ogniw łańcucha troficznego. Do producentów zbiorników wodnych należą przede wszystkim glony i sinice, które są elementami fitoplanktonu. Natomiast w środowiskach lądowych producentami są rośliny zielne, krzewy i drzewa.

Konsumenci:

Konsumenci – organizmy cudzożywne (heterotroficzne), które odżywiają się kosztem producentów. Należą do nich zwierzęta i pierwotniaki. Wyróżnia się konsumentów I, II, III i kolejnych rzędów. Konsumenci I rzędu żywią się producentami, konsumenci II rzędu natomiast konsumentami I rzędu, itd. Konsumentami I rzędu są przede wszystkim roślinożercy, natomiast drapieżcy należą do dalszych rzędów konsumentów w łańcuchu pokarmowym.
Konsumenci

Reducenci:

Reducenci – są nimi organizmy heterotroficzne, które żywią się martwą materią organiczną, powodując jej rozkład do prostych związków nieorganicznych. Należą do nich: grzyby, bakterie saprofityczne.
Zależności pokarmowe
 
EduGlob © 2009 - 2014