Ewolucjonizm

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Biologia.net.pl   
czwartek, 06 listopada 2014 13:44
Ewolucjonizm jest nauką, której przedmiotem badań jest ewolucja świata żywego. Bada rozwój życia od początku jego istnienia aż do czasów współczesnych. Ewolucjonizm opiera się na założeniach teorii doboru naturalnego ogłoszonej przez Karola Darwina w 1859 r.

Trochę historii...
  • Do końca XVIII w. Istniało przekonanie o niezmienności istot żywych, opierano się na teorii kreacjonistycznej, która zakładała, że wszystkie gatunki organizmów zostały stworzone przez Boga.
  • Pierwsza teoria ewolucji wysunięta została przez uczonego francuskiego – J.B. Lamarck’a. Stworzył teorię zwaną lamarkizmem. Teoria Lamarka zakłada, iż gatunki o prostszej budowie przekształcają się w gatunki bardziej złożone, w skutek, iż wewnętrznej sile dążenia do doskonałości. Napędem tych przemian jest zmienność kierunkowa, która jest wynikiem reakcji organizmów na potrzeby, które wynikają ze zmian otaczającego je środowiska. Wszystkie cechy nabyte są przekazywane potomstwu w drodze rozmnażania płciowego.
  • Teoria Lamarka jest błędna, gdyż cechy nabyte w ciągu życia nie są przekazywane potomstwu, nie podlegają mechanizmom dziedziczenia.
Czytaj dalej:
Poprawiony: sobota, 17 stycznia 2015 13:07
 
EduGlob © 2009 - 2014