Fotosynteza typu C4 (klimatu tropikalnego)

PDF Drukuj Email

Porównanie fotosyntezy typu C3 i C4
Niektóre rośliny nie przeprowadzają fotosyntezy typu C3. Typ C3 charakteryzuje się przyłączaniem CO2 do rybulozobisfosforanu, czego efektem jest powstający kwas 3-fosfoglicerynowym, a więc pierwszego stabilnego produktu cyklu Calvina. Wiązanie dwutlenku węgla oraz synteza sacharozy ma miejsce w tym samym miejscu, a więc w komórkach mezofilu. Rośliny prowadzące fotosyntezę typu C4 posiadają, jako pierwszy akceptor dwutlenku węgla fosfoenolopirogronian (PEP). Jest to związek czterowęglowy. Pierwszym produktem w tym typie przemian jest szczawiooctan, który następnie przekształca się w jabłczan (szlak Hatcha-Slacka). Jabłczan jest transportowany do komórek miękiszu wieńcowego, w którym to dwutlenek węgla jest odłączany, po czym wprowadzony w cykl Calvina-Bensona.
Przykład rośliny typu C4 - kukurydza
Rośliny typu C3 i C4 różnią się budową liści. Jest ona skutkiem przystosowania tych roślin do innych typów fotosyntezy. Mezofil liści roślin typu C3 jest zróżnicowany na miękisz palisadowy i gąbczasty. Odbywa się tu fotosynteza oraz fotooddychanie. Komórki miękiszowe, które otaczają wiązkę przewodzące nie posiadają chloroplastów, natomiast w skórce dolnej są bardzo liczne aparaty szparkowe.

 
EduGlob © 2009 - 2014