Fotosynteza

PDF Drukuj Email

Fotosynteza należy do sposobów odżywiania się organizmów.

Równanie ogólne fotosyntezy Istota tego procesu polega na redukcji dwutlenku węgla do cukrów prostych w obecności energii świetlnej, która jest absorbowana przez barwniki fotosyntetyczne.

Produktem tego procesu jest również tlen cząsteczkowy, który jest wydzielany do środowiska.

Proces fotosyntezy wymaga dostarczenia energii, dlatego jest procesem anabolicznym. Z prostych, niskoenergetycznych substratów (dwutlenek węgla, woda) syntetyzowane są wysokoenergetyczne produkty (glukoza).
Schemat fotosyntezy
Organizmy, których sposobem odżywiania się jest fotosynteza, w której same tworzą związki organiczne z prostych związków nieorganicznych, nazywane są organizmami samożywnymi, inaczej autotroficznymi. Fotosynteza to nie jedyny sposób autotrofizmu. Niektóre bakterie przeprowadzają chemosyntezę, zamiast energii świetlnej wykorzystują energię wiązań chemicznych. Zdecydowana większość autotrofów to fotoautotrofy, a więc organizmy prowadzące fotosyntezę. Należą do nich rośliny, glony i wiele bakterii.

Fotosynteza u roślin zachodzi w chloroplastach. Dzieli się na dwa etapy: faza zależna od światła (jasna) i faza niezależna od światła (ciemna).

Czytaj również:

 
EduGlob © 2009 - 2014