Łańcuch oddechowy

PDF Drukuj Email

Na łańcuch oddechowy składa się szereg przenośników błonowych na grzebieniach mitochondrialnych. Ich funkcja polega na odbieraniu protonów i elektronów od zredukowanych dinukleotydów (NADH, FADH2). Powoduje to ich utlenienie.

Łańcuch oddechowy – transport elektronów i protonów przez przenośniki błonowe Protony i elektrony są transportowane przez przenośniki błonowe, ostatecznie trafiają na tlen, który jest ich akceptorem. Po ich połączeniu powstaje woda. W czasie transportu tych cząstek powstaje energia, która jest wykorzystywana do syntezy ATP. Powstaje on z ADP i wolnych reszt fosforanu. Proces ten nosi nazwę fosforylacji oksydacyjnej. Podczas wędrówki protonów i elektronów z jednej cząsteczki NADPH na tlen, powstają 3 ATP, natomiast w przypadku FADH2 – 2 ATP.
Sumaryczna reakcja – oddychanie komórkowe (tlenowe)
Bilans energetyczny oddychania komórkowego
Bilans energetyczny oddychania komórkowegoPodsumowanie:
Oddychanie komórkowe jest to proces utleniania glukozy do dwutlenku węgla. Składa się z etapów. Polega na odbieraniu protonów i elektronów przez dinukleotydy. Przemiany te katalizują odpowiednie enzymy. Do całkowitego utlenienia glukozy dochodzi w pierwszych trzech etapach, a więc glikolizie, oksydacyjnej dekarboksylacji kwasu pirogronowego i cyklu Krebsa. W łańcuchu oddechowym ma miejsce przeniesienie wodoru na tlen, w skutek, czego powstaje woda. Transportowi elektronów i protonów towarzyszy powstawanie energii magazynowanej w ATP (fosforylacja oksydacyjna).

 
EduGlob © 2009 - 2014