Bakterie - oddychanie

PDF Drukuj Email

Oddychanie bakterii

Wśród bakterii występuje oddychanie tlenowe i beztlenowe. Ze względu na rodzaj oddychania, który jest charakterystyczny dla danego gatunku wyróżniamy 4 grupy organizmów.
Oddychanie komórkowe jest to proces podczas, którego powstaje energia potrzebna do funkcjonowania, polega ono na utlenianiu glukozy. Reakcję można zapisać w uproszczonej formie:

Oddychanie komórkowe Typy oddychania

1. Bezwzględne beztlenowce

Bezwzględne beztlenowce oddychają tylko tlenowo, brak tlenu jest dla nich zabójczy. Należą do nich: sinice, większość bakterii chemosyntetyzujących, większość saprofagów, m.in. bakterie wiążące azot atmosferyczny (diazotroficzne)

2. Względne tlenowce

Względne tlenowce oddychają głównie tlenowo, a w warunkach obniżonego stężenia tlenu przechodzą na mechanizm oddychania beztlenowego. Należą tu: bakterie purpurowe, liczne heterotrofy, m.in. bakterie denitryfikacyjne

3. Względne beztlenowce

Względne beztlenowce oddychają jedynie beztlenowo, ale tlen w środowisku nie jest dla nich zabójczy. Liczne heterotrofy, m.in. bakterie fermentacji mlekowej, oddychające na drodze fermentacji mlekowej. Liczne bakterie pasożytnicze, chorobotwórcze.

4. Bezwzględne beztlenowce

Bezwzględne beztlenowce oddychają wyłącznie beztlenowo, a tlen jest dla nich zabójczy. Nie potrafią prowadzić rozkładu powstałych nadtlenków np. nadtlenku wodoru. Należą tu: fotosyntetyczne bakterie zielone i purpurowe, diazotroficzne Clostridium, żyjące w żołądkach przeżuwaczy symbiotyczne bakterie celulolityczne, wiele bakterii chorobotwórczych.

Czytaj również:
 
EduGlob © 2009 - 2014